Turizm

İn delikleri

İn Delikleri (Derviş Hücreleri) - Tunceli
Çemişgezek ilçe merkezinin batısında Tahar Çayı Vadisinin yukarıya doğru uzanan sarp kalker kayalarına konut amaçlı oyulmuş 20 civarında oda bulunmaktadır. İn deliklerinin kimler tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Üç kat halinde sıralı odalar ve bu odaları aydınlatan büyük pencereler ile uzun koridorlardan oluşmaktadır. Odalar 2.5 metre genişlik ve 1.7 metre derinlikte yapılmıştır. Ayrıca su gereksinimini karşılamak üzere, kayaların arasından sızan suların toplandığı sarnıçlar, yukarıdaki odalara ulaşmak için kayalardan yapılan merdivenler ve galeriler bulunmaktadır. İki kısımdan oluşan İn Deliklerinin birinci kısmına dışarıdan merdivenle çıkılmaktadır. İkinci kısım çok dar olup, girişinde bir bekleme yerine rastlanılmaktadır. Bekleme yerinden sonra merdivenle uzun bir koridora çıkılmaktadır. Koridorun sağında ışık için pencereler, pencerelerin tam karşılarında oda kapıları yer almaktadır. Bu odaların bir kısmı düz tavanlı, bir kısmı ise tonoz biçimindedir. Bu odaların en üstünde daha zor çıkılabilen ve diğerlerine görece daha büyük olan oda, ‘Bey Odası’ olarak adlandırılmaktadır.

Çemişgezek Belediyesi

Çemişgezek Belediyesi'ne ait kurumsal bilgilerin, güncel haber, duyuru, galeri, video, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Çemişgezek Belediyesi

Mescit Mahallesi Mustafa Ataş Bulvarı No: 19
62600 Çemişgezek / Tunceli

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.