Coğrafi Konum

Çemişgezek İlçesinin coğrafi konumu hakkında bilgiler.

Çemişgezek’ in yüzölçümü 877 km²’dir.
Çemişgezek 38 derece 55 dakika doğu boylam ile 39 derece 04 dakika kuzey enleminde bulunmakta olup, 856 m yükseklikteki rakımdadır.(N39.08 E38.92)( 39 01N 038 54E)
Çemişgezek ilçesi doğuda ve kuzey doğuda Tunceli’nin Hozat ve Pertek ilçeleri, güney ve güney batıda (Keban Baraj Gölü ile) Elazığ’ın Keban ve Çemişgezek, batıda ve kuzeyde de Erzincan’ın Kemaliye ilçeleriyle çevrilidir.
Kuzeydeki Yılan (Kırklar) Dağı (2.950m) en önemli yükseltidir… İlçe engebeli bir arazi yapısına sahiptir.
Çemişgezek toprakları güneydeki Keban Baraj Gölüne doğru gidildikçe alçalır. Bu yapay gölün bir bölümü ilçe sınırları içinde kalır. Topraklarının bir kısmı Keban Baraj gölü altında kalmıştır. Keban Baraj Gölü’nün yapılmasından önce daha geniş bir alana sahip olan Çemişgezek’in 14 köyünün tamamen ve 12 köyünde kısmen su altında kalması ile en verimli toprakları  Baraj gölü altında kalmıştır
Eskiden Karasu ve Murat ırmaklarına katılan akarsular günümüzde bu baraj gölüne dökülür… Bu akarsuyun vadi tabanı yer yer genişleyerek, yörede çok az rastlanan düzlükler oluşturur. Bir bölümü Keban Baraj Gölü altında kalmış olan bu düzlükler Pulur Ovası olarak adlandırılır. İlçe yüzölçümünün % 35’ini ekilebilir alanlar, % 2’sini ormanlar, % 63’ünü göl ve meralar kaplamaktadır.

Çemişgezek Belediyesi

Çemişgezek Belediyesi'ne ait kurumsal bilgilerin, güncel haber, duyuru, galeri, video, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Çemişgezek Belediyesi

Mescit Mahallesi Mustafa Ataş Bulvarı No: 19
62600 Çemişgezek / Tunceli

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.