ÇEMİŞGEZEK BELEDİYESİ ARAÇ İHALE DUYURUSU

24 Ocak 2024 16:48 Çemişgezek Belediyesi 504

ÇEMİŞGEZEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI 
Çemişgezek Belediye Başkanlığına ait aşağıda bilgileri yer alan kurumumuz nezdinde ekonomik ömrünü tamamlamış araçlar ve hizmetine ihtiyaç kalmamış iş makinesi Belediyemiz Meclisinin 02.11.2023 tarih ve 28 sayılı kararına istinaden Çemişgezek Belediye Başkanlığı Hizmet Binasında"2886 Sayılı İhale Kanununun 35/C maddesi uyarınca açık ihale usulü (artırma) ile ihale edilecektir.
Araçlar ve ihale tarihleri hakkında bilgi ekte sunulmuştur.
◾️Ford Transit 2009 model 
225.000 Km
Aktif olarak kullanılmaktadır 
İhale tarihi ve saati:26.01.2024 14:00
Muhammen Bedel (KDV Dahil) 300.000 TL
◾️BMC Özel Amaçlı İtfaiye
Model 1994
Akü ve Fren sisteminin bakıma ihtiyacı vardır 
İhale Tarihi 26.01.2024 Saat 14:30
Muhammen Bedel (KDV DAHİL) 330.000 TL
◾️Markası Çukurova 
Model Kazıcı-Yükleyici 
Yıl:2015
KM Çalışma saati 5250 
Aktif durumu :Fren sisteminin bakıma ihtiyacı vardır 
İhale tarihi ve saati 26.01.2024 saat 15:00
Muhammen Bedel (KDV DAHİL) 1.250.000 TL
İHALE ŞARTLARI
GERÇEK KİŞİLERİN:
A) İş ve Kanuni İkametgahını gösterir belge,
B)Geçici Teminat Dekontu veya makbuzu 
C)Nüfus Cüzdan Fotokopisi 
D) Başkası adına vekil olarak katılanların noterden onaylı vekaletname örneği ve noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir 
B-TÜZEL KİŞİLERİN 
A)Gerçek kişilerden istenilen ve yukarıda (a),(b),(C) (D) bentlerinden yazılı belgelerin yanında ayrıca;
B) Şirket adına katılanların,noterden tastikli imza sirküleri ve yetki belgeleri
C) Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan oda kayıt belgesi
D)Şirket ortaklarının ismini belirtir Ticaret ve Sicil Gazetesi 
...Dosya bedeli araçlar için 500 TL iş makinesi için 1.500 TL dir.

  • Etiketler
Çemişgezek Belediyesi

Çemişgezek Belediyesi'ne ait kurumsal bilgilerin, güncel haber, duyuru, galeri, video, proje, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Çemişgezek Belediyesi

Mescit Mahallesi Mustafa Ataş Bulvarı No: 19
62600 Çemişgezek / Tunceli

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.